Elbow Durum Wheat 100g

Curved macaroni, often referred to as elbow macaroni.


Code: 15127